Regionalny oddział w Łodzi

Szkolenie produktowe DATEV

24 kwietnia 2018 r.

Szkolenie z DATEV Audit

DLA KOGO

Dla biegłych rewidentów chcących poznać oprogramowanie DATEV Audit oraz osób, które chciałyby odświeżyć wiedzę o poszczególnych funkcjach systemu.

CEL SZKOLENIA I KORZYŚCI

Celem szkolenia jest nauka szybkiego i efektywnego korzystania z oprogramowania DATEV Audit.  Szkolenie to nie tylko „suche” przedstawienie możliwości technicznych  programu, ale przede wszystkim szansa na zdobycie praktycznych umiejętności pracy w programie DATEV Audit.

Każdy z uczestników szkolenia pracować będzie przy komputerze na „żywym” programie. Eksperci przeprowadzą przez każdą z funkcjonalności programu etap po etapie. Ponadto na szkoleniu zaprezentowane zostanie również procesowe podejście do badania i tak też zaprojektowana dokumentacja robocza zgodnie z metodyką prowadzenia badania według MSB. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z nowymi funkcjami w programie oraz z funkcjonalnościami, które mają za zadanie wspierać wspólną pracę w rozproszonych zespołach.

Szkolenie jest BEZPŁATNE.

TERMIN I MIEJSCE

  • Termin: 16 maja 2018 r.
  • Godziny: 10:00-14:00
  • Miejsce: Regionalny oddział PIBR w Łodzi, ul. Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Spotkanie podzielone będzie na dwie części: 

  1. 00-11.00 - Prezentacja oprogramowania DATEV AUDIT
  2. 11:30-14:00 - Część praktyczna spotkania (warsztaty z wykorzystaniem programu DATEV AUDIT w chmurze). Uczestników części praktycznej prosimy o przyniesienie własnego sprzętu komputerowego.

Ilość miejsc ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, numer w rejestrze) z wyraźnym wskazaniem, w której części (lub w obu) chcą Państwo wziąć udział należy przesyłać/zgłosić :

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR