Regionalny oddział w Łodzi

Co jesteśmy sobie winni? – o etyce zawodowej biegłych rewidentów

11 maja 2018 r.

Jak „zaksięgować” etyczność? Na czym polega wartość niezależności? Gdzie spotykają się etyka biznesu z etyką zawodową biegłych rewidentów? O tym już 21 maja dyskutować będą biegli rewidenci, czołowi menedżerowie największych polskich przedsiębiorstw, przedstawiciele rynku kapitałowego, naukowcy i inni eksperci.

Polska Izba Biegłych Rewidentów 21 maja 2018 r. organizuje konferencję „Wartość etyki zawodowej biegłego rewidenta dla interesariuszy sprawozdań finansowych”. To wydarzenie, które zgromadzi nie tylko biegłych rewidentów, ale też wszystkich tych, dla których istotna jest wysoka jakość audytu: emitentów i inwestorów giełdowych, członków organizacji skupiających innych reprezentantów profesji księgowej, przedstawicieli instytucji regulacyjnych, przedsiębiorców, finansistów. Będą dyskutować o wzajemnych relacjach etyki biznesu i etyki zawodowej biegłych rewidentów, znaczeniu niezależności audytorów, profesjonalnym sceptycyzmie czy choćby o zaufaniu jako podstawie tworzenia wartości w biznesie.

Konferencja będzie także pierwszym wydarzeniem organizowanym pod egidą Koalicji na rzecz Etyki Biznesu. To porozumienie organizacji i instytucji działających w różnych sektorach gospodarki, którym zależy na wspieraniu inicjatyw na rzecz etyki biznesu. Wielu z koalicjantów opracowało własne, branżowe czy zawodowe zbiory dyrektyw etycznych – Koalicja to między innymi szansa na wypracowanie wspólnych zbiorów zasad. Inicjatywa ta pozwoli także lepiej koordynować konferencje i inne działania podejmowane przez poszczególne organizacje członkowskie.

Rejestracja

Udział w wykładach i panelach, a także w towarzyszącym wydarzeniu lunchu jest bezpłatny. Zachęcamy do rejestracji na stronie konferencji. Już teraz można tam także znaleźć także strefę wiedzy z inspirującymi materiałami.

Uczestnictwo w konferencji zalicza 8 godzin samokształcenia.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR