Regionalny oddział w Łodzi

XIX DKA - DOFINANSOWANIE

31 lipca 2018 r.

Szanowni Biegli Rewidenci,

Rozpoczęła się już rejestracja na Doroczną Konferencję Audytingu, odbywającą się w tym roku w dniach 22-24 października w podwarszawskiej Jachrance. Hasłem nadchodzącej konferencji jest „Firma audytorska dziś i jutro” – a zatem poszczególne panele i wykłady poświęcone będą przede wszystkim spojrzeniu na dziś i jutro naszej profesji.

DKA rozpocznie się od dwóch paneli poświęconych biznesowej stronie prowadzenia firmy audytorskiej – będzie więc mowa o wszystkim tym, co jest ważne dla biegłych rewidentów jako przedsiębiorców. Drugi dzień to trzy kluczowe sesje plenarne. Pierwsza, koordynowana przez Barbarę Misterską-Dragan, dotyczyć będzie zmienionych  krajowych standardów badania w zakresie sprawozdania biegłego rewidenta. Paneliści dyskutować będą o zmianach w komunikowaniu efektów badania, wskażą na ryzyka oraz przedstawią ciekawe przykłady. Andrzej Karpiak, gospodarz drugiej sesji, przyjrzy się wpływowi nowych technologii i modeli biznesowych na profile ryzyka działalności przedsiębiorstw. Będzie zatem sporo o kluczowych w ostatnich latach zjawiskach jak Big Data, blockchain, kryptowaluty czy crowdfunding. Opiekunem trzeciej sesji będzie Ewa Jakubczyk-Cały, która wraz z zaproszonymi gośćmi omawiać będzie regulacyjne wymogi i praktyczne wskazówki dotyczące systemów kontroli jakości w firmach audytorskich. W ostatnim dniu Konferencji czeka 

nas debata oksfordzka, poświęcona konsolidacji jako strategii rozwoju firmy audytorskiej.

Więcej informacji i formularz rejestracyjny – na stronie Konferencji.

DOFINANSOWANIE UDZIAŁU:

Regionalna Rada Oddziału PIBR w Łodzi, jak co roku, podjęła uchwałę o dofinansowaniu uczestnictwa w XIX Dorocznej Konferencji Audytingu w wysokości 500,00 zł. (pięćset zł.) dla  członków zrzeszonych w Oddziale PIBR w Łodzi. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 września 2018 r.

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w Konferencji co najmniej 10 osób zostanie zorganizowany wspólny transport.
Żeby uzyskać dofinansowanie należy:
1. zarejestrować się na stronie Konferencji
2. uregulować całkowitą należność za uczestnictwo w Konferencji, zgodnie z informacjami na stronie       Konferencji
3. zgłościć informację o zapisie i uregulowaniu należności do Regionalnego Oddziału lodz@pibr.org.pl lub tel.     42 639 99 23.

Dofinansowanie w wys. 500,00 zł. zostanie przekazane na Państwa konto a faktura korygująca zostanie wysłana pocztą tradycyjną.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR