Regionalny oddział w Łodzi

Relacja z Konferencji Odpowiedzialny Samorząd z Biegłym Rewidentem

22 października 2018 r.

 

Tegoroczna Konferencja  „Odpowiedzialny Samorząd z Biegłym Rewidentem” już za nami.

17 września 2018 r. Konferencję otworzyli Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos Prezes Regionalnego Oddziału PIBR w Łodzi i Krzysztof Mączkowski Skarbnik Miasta Łodzi.
Następnie głos zabrali Patroni Konferencji Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi i dr hab.Tomasz Czapla Dziekan Wydziału Zarzadzania UŁ oraz znamienici goście , Krzysztof Kwiatkowski Prezes NIK, Krzysztof Burnos Prezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i prof. Ewa Walińska Prodziekan Wydziału Zarządzania UŁ.

Podczas dwudniowych sesji 
zaprezentowano korzyści ze wzajemnej współpracy biegłych rewidentów z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie usług badania sprawozdań finansowych oraz wykonywania innych usług przez biegłych rewidentów. Rozmawialiśmy na temat ograniczenia ryzyka wynikającego z odpowiedzialności „kierowników” jednostek za sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych o charakterze łącznym i skonsolidowanym. Podsumowany został kolejny rok badania przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich.

W Konferencji wzięło udział ok. 100 osób, w tym biegli rewidenci, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, RIO, UMP oraz Uczelni Wyższych.

Zapraszamy do fotorelacji z tego wydarzenia:
ORGANIZATORZY:

    

PATRONI:

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR