Regionalny oddział w Łodzi

e-sprawozdania, e-podpisy - warsztaty praktyczne 09 kwietnia 2019 r.

20 marca 2019 r.

Szanowni Biegli Rewidenci,

w celu zapewnienia wsparcia biegłym rewidentom, pracownikom działu księgowości, oraz innym osobom zaangażowanym w proces sporządzania i podpisania e-sprawozdania w XML  organizujemy szkolenie

E-SPRAWOZDANIA, E-PODPISY - WARSZTATY PRAKTYCZNE

Szkolenie odbędzie się 09 kwietnia 2019 r. (wtorek) w godz. 15:00 – 19:00 w siedzibie Regionalnego Oddziału PIBR w Łodzi, ul. Nowa 6/12.

Szczegółowe informacje w zaproszeniu.

Szkolenie poprowadzi biegła rewident – Anna Mierzejewska

 Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się na stronie https://lodz.pibr.org.pl/pl/szkolenia

lub

wypełnić załączony  formularz i odesłać na adres lodz@pibr.org.pl

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR