Regionalny oddział w Łodzi

Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów - wyniki wyborów oraz relacja

16 kwietnia 2019 r.

Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału PIBR w Łodzi, które odbyło się 5 kwietnia 2019 r. wybrało Prezesa, Regionalną Radę oraz Komisję Rewizyjną Regionalnego Oddziału PIBR w Łodzi oraz 15 delegatów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Prezesem Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Łodzi została Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos.

Wybrano 6 członków Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów. 12 kwietnia 2019 r. na pierwszym posiedzeniu Regionalna Rada ukonstytuowała się następująco:
 • Ewa Stopczyńska - zastępca Prezesa
 • Małgorzata Wołosz – skarbnik
 • Małgorzata Wojtczak - sekretarz
 • Anna Mierzejewska - członek
 • Andrzej Piech - członek
 • Dariusz Wróblewski – członek
Skład wybranej Komisji Rewizyjnej jest następujący:
 • Beata Staniewska
 • Janina Chmielewska
 • Tomasz Pietrzak
Delegatami na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów wybrani zostali:
 • Jadwiga Architekt
 • Piotr Bujnowicz
 • Krzysztof Burnos
 • Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos
 • Katarzyna Kulesza
 • Andrzej Kuligiewicz
 • Anna Mierzejewska
 • Wiktor Morawiec
 • Andrzej Piech
 • Tomasz Pietrzak
 • Maria Rzepnikowska
 • Ewa Stopczyńska
 • Bożena Wilk
 • Małgorzata Wołosz
 • Dariusz Wróblewski

Zapraszamy na relacje z wydarzenia
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR