Regionalny oddział w Łodzi

Działalność oddziału

Program działania

Uchwała numer 9/VII/2015/P7
Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi
z 23 listopada 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia programu działania  Regionalnej Rady  Regionalnego Oddziału na lata 2015-2019.

Zgodnie z § 21.1 pkt. 3.1 Statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Regionalna Rada Biegłych Rewidentów  Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2015 roku zatwierdziła program działania na lata 2015-2019, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR