Regionalny oddział w Łodzi

Działalność oddziału

Współpracujemy

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów nawiązał współpracę z innymi organizacjami środowiska łódzkiego.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Po kilku latach współpracy 10 lutego 2015 r. podpisaliśmy List intencyjny o współpracy w zakresie wzajemnej promocji, prowadzenia współnych działań w bieżącej wymianie informacji, organizacji współnych spotkań zmierzających do lepszej integracji środowisk biznesowych, społeczności akademickiej i biegłych rewidentów.

Naczelna Organizacja Techniczna

Od 1 października 2014 r. współpracujemy w zakresie wzajemnego promowania działalności statutowej , a także podejmowania wspólnych działań wizerunkowych.

British Centre

Od 20 lutego 2015 r. współpracujemy w zakresie wzajemnego promowania działalności, propoagowania zawodu biegłego rewidenta, wspólny udział w wydarzeniach.

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

26 listopada 2010 roku przedstawiciele władz łódzkich samorządów zawodów zaufania publicznego powołali Łódzkie Porozumienie Samorzadów Zawodowych, które ma na celu współdziałanie łódzkich środowisk samorzadów zawodowych w zakresie reprezentowania spraw istotnych dla samorządów i ich członków   podmiotom  władzy publicznej oraz opinii społecznej poprzez media.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR