Regionalny oddział w Łodzi

Działalność oddziału

Medale i Odznaki PIBR

Na podstawie Uchwały Nr 389/5/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 września 2019 r w sprawie "Ustanowienia medalu i odznaki Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz przyjęcia procedury ich przyznawania" informujemy, że każdy biegły rewident ma prawo do zgłoszenia, do odznaczenia siebie lub innego biegłego rewidenta.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • dane osobowe,
 • kserokopię dyplomu biegłego księgowego,
 • wpis do rejestru biegłego rewidenta – data i numer,
 • wyszczególnienie aktywności w strukturach regionalnych i krajowych samorządu biegłych rewidentów,
 • udział w spotkaniach środowiskowych, zjazdach biegłych rewidentów,
 • opracowania materiałów i wykładów na szkolenia biegłych rewidentów,
 • wykształcenie – rok ukończenia i tytuł,
 • formę wykonywania zawodu,
 • oświadczenie o niezaleganiu w płaceniu składek członkowskich,
 • posiadane odznaczenia państwowe, samorządowe i inne.

Szczegółowe informacje, Wnioski o przyznanie medalu i odznaki znajdują się w zakładce "Odznaczenia PIB", na stronie PIBR 

Decyzją Krajowej Rady Biegłych Rewidentów odznaczeni zostali biegli rewidenci z naszego regionu

Medale

2012 r.

 • śp. Alicja Jaruga (pośmiertnie)
 • Zygmunt Młynarczyk 
 • Maria Rzepnikowska 

2013 r.

 • Barbara Kumor 
 • Irena Sobańska 

2014 r.

 • Jadwiga Architekt 
 • Stanisław Mierzejewski 

2015 r.

 • Zbigniew Czupryniak
 • Janina Miler 
 • prof. dr hab. Ewa Walińska

2016 r.

 • Bogusław Reszka 

2017 r.

 • Janusz Czyż 
 • śp. Izabela Maciejewska 
2019 r.
 • Agnieszka Kryśkiewicz - Burnos

Złota Odznaka

2013 r.

 • Teresa Kaczmarek-Żbikowska 
 • Weronika Kośla
 • Jadwiga Kowalczyk
 • Janina Miler
 • Zygmunt Młynarczyk
 • Bogusław Reszka
 • Maria Mirosława Snarska 

2014 r.

 • Danuta Bartenbach
 • Elżbieta Jędrzejek 
 • Stanisław Mierzejewski
 • Zofia Wacławska

2015 r.

 • Alina Kłos
 • Henryk Wodziak

2017 r.

 • Jadwiga Architekt
 • Barbara Cwanek-Łasecka
 • Janusz Czyż
 • Maria Rzepnikowska
2020 r.
 • Barbara Kumor

Srebrna Odznaka

2013 r.

 • Jadwiga Architekt
 • Marianna Bednarek 
 • Alicja Chlebowska-Kasza 
 • Barbara Cwanek-Łasecka 
 • Zbigniew Czupryniak 
 • Janusz Czyż 
 • Halina Fidos 
 • Henryka Frankowska 
 • Anna Galos Bujnowicz 
 • Wiesława Kabat 
 • Halina Kaczmarek 
 • Barbara Kumor 
 • Teresa Marciniak 
 • Mieczysław Marczak 
 • Teresa Mończyk-Jurczak 
 • Maria Pawlak 
 • Maria Rzepnikowska 
 • Anna Stasiak 
 • Ryszard Stoszek 
 • Tadeusz Szustak 
 • Krystyna Szymaniak 
 • Hieronim Wójcik 

2014 r.

 • Mieczysław Jankowski
 • Maria Kraś
 • Krystyna Kubicka
 • Jadwiga Wirowska 

2015 r.

 • Mirosław Domagała 

2017 r.

 • Anna Jatczak 
2020 r.
 • Janina Chmielewska

Brązowa Odznaka

2013 r.

 • Bogdan Grecki 
 • Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos 
 • Małgorzata Wojtczak 
 • Małgorzata Wołosz 

2014 r.

 • Krzysztof Burnos 
 • Artur Raciński 
 • Hanna Szeląg 
 • Maria Bożena Wilk  

2015 r.

 • Tadeusz Baczyński
 • Wiesława Bończyk
 • Sylwia Czechowicz
 • Lucyna Falis
 • Bożena Pustelnik
 • Grażyna Sikorska
 • Ewa Stopczyńska
 • Janina Świecimska
 • Arkadiusz Szeląg 

2017 r.

 • Anna Makal
2020 r.
 • Tadeusz Kempa
 • Andrzej Kuligiewicz
 • Anna Mierzejewska
 • Edward Pędzik
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR